Tham khảo những trường đại học khối D điểm thấp

Tham khảo những trường đại học khối D điểm thấp

Trong những năm gần đây, có nhiều trường đại học xét tuyển các tổ hợp hợp môn thuộc khối D vào các ngành học khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc những trường đại học khối D điểm thấp tại Hà Nội và TP.HCM.

1. Các tổ hợp môn thuộc khối D

Hiện nay, khối D được mở rộng thành 99 tổ hợp môn xét tuyển khác nhau. Cụ thể mã các tổ hợp môn khối D như sau:

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học
 • D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học
 • D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
 • D10: Toán, Tiếng Anh, Địa lí
 • D11: Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí
 • D12: Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học
 • D13: Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học
 • D14: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
 • D15: Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí
 • D16: Toán, Tiếng Đức, Địa lí
 • D17: Toán, Tiếng Nga, Địa lí
 • D18: Toán, Tiếng Nhật, Địa lí
 • D19: Toán, Tiếng Pháp, Địa lí
 • D20: Toán, Tiếng Trung, Địa lí
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
 • D42: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
 • D43: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
 • D44: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
 • D45: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
 • D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D72: Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên
 • D73: Ngữ văn, Tiếng Đức, Khoa học tự nhiên
 • D74: Ngữ văn, Tiếng Nga, Khoa học tự nhiên
 • D75: Ngữ văn, Tiếng Nhật, Khoa học tự nhiên
 • D76: Ngữ văn, Tiếng Pháp, Khoa học tự nhiên
 • D77: Ngữ văn, Tiếng Trung, Khoa học tự nhiên
 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91: Toán, Tiếng Pháp, Khoa học tự nhiên
 • D92: Toán, Tiếng Đức, Khoa học tự nhiên
 • D93: Toán, Tiếng Nga, Khoa học tự nhiên
 • D94: Toán, Tiếng Nhật, Khoa học tự nhiên
 • D95: Toán, Tiếng Trung, Khoa học tự nhiên
 • D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

những trường đại học khối D điểm thấpTìm hiểu những trường đại học khối D điểm thấp

Xem thêm: Danh sách các trường đại học khối C ở Hà Nội và TP.HCM

2. Tổng hợp những trường đại học khối D điểm thấp

Thí sinh có thể tham khảo các trường đại học khối D có điểm chuẩn thấp tại Hà Nội và TP.HCM dưới đây.

Các trường đại học khối D điểm thấp tại Hà Nội

Đại học Văn hóa Hà Nội

Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển các tổ hợp môn khối D với mức điểm chuẩn từ 15 – 19 vào các chuyên ngành như Quản lý văn hóa, Quản lý thông tin, Quản lý di sản văn hóa, Thông tin thư viện, Gia đình học, Bảo tàng học… 

Đại học Mở Hà Nội

Những năm gần đây, điểm chuẩn khối D vào trường Đại học Mở Hà Nội dao động từ 15 – 19 điểm. Bạn có thể tham khảo các ngành như Luật, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa… 

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Một số ngành của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải xét tuyển khối D với mức điểm từ 15 -19. Các ngành học xét khối D như Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Kế toán, Tài chính ngân hàng… 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mức điểm chuẩn các năm tương đối thấp, dao động từ 15 – 19 điểm. Đa phần các ngành đều xét tuyển khối D01 như Công nghệ thông tin, Công nghệ sau thu hoạch, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Quản lý đất đai, Chăn nuôi, Thú y, Quản trị kinh doanh… 

những trường đại học khối D điểm thấpTìm hiểu những trường đại học khối D điểm thấp

Những trường đại học khối D điểm thấp tại TP. HCM

Đại học Công nghệ TP.HCM

Với mức điểm từ 15 – 19 , bạn có thể tham khảo những ngành của trường Đại học Công nghệ TP. HCM sau: Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ dệt may, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Kế toán…

Đại học Công nghiệp TP. HCM

Tại trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, có nhiều ngành xét tuyển khối D với mức điểm trúng tuyển các năm trước tầm 15 – 19 điểm. Một số ngành học mà bạn có thể lựa chọn như Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thực phẩm, Khoa học môi trường, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử… 

Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM

Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM áp dụng xét tổ hợp D01 vào các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo, Khí tượng và khí hậu học, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên… với mức điểm chuẩn tương đối thấp chỉ từ 15 -20 điểm.

Tổng hợp

Rate this post
Share