Bảng xếp hạng

 • 1
  Lien Nha
  6749
 • 2
  Phạm Vũ Quỳnh Hương
  3307
 • 3
  Nguyễn Nam
  1181
 • 4
  Linh Hoàng
  1141
 • 5
  Bach Lyly
  893
 • 6
  Trà Giang
  841
 • 7
  Hoaithuong Tran
  587
 • 8
  Quỳnh Châu
  555
 • 9
  Hồng Huệ Vương
  470
 • 10
  Linh Nguyễn
  395
 • 11
  Linh Su
  362
 • 12
  Thuận
  345
 • 13
  Thảo Nguyên
  336
 • 14
  Yến Yến
  336
 • 15
  Thu Hà
  333
 • 16
  Lê Quế Anh
  305
 • 17
  Thuỳ Sơn Nguyễn
  305
 • 18
  Linh Trần
  295
 • 19
  Tử Thảo
  279
 • 20
  Ngọc Linh
  271
 • 21
  Trang Cao
  267
 • 22
  Quang Minh
  258
 • 23
  Tuan Nguyen
  256
 • 24
  Subi Linh
  254
 • 25
  Do Van Hoan
  252
 • 26
  Quỳnh Trangg
  231
 • 27
  Hong Xiem
  212
 • 28
  Nam NT
  207
 • 29
  Nghiem Nga
  201
 • 30
  Vien Kiều
  196
 • 31
  Hà Phương
  193
 • 32
  Ngan Nghiem
  189
 • 33
  Thuu Thủyy
  187
 • 34
  Phạm Kim Viên
  184
 • 35
  Silence Nguyen
  180
 • 36
  Hồng Nguyên
  178
 • 37
  Cong Hoan Hoang
  175
 • 38
  DangThu Trang
  175
 • 39
  Anh Nguyen
  173
 • 40
  Chu Vân
  172
 • 41
  Rong Viet
  164
 • 42
  Nấm Lùnn
  163
 • 43
  Huỳnh Liên
  160
 • 44
  Trương Công Hiếu
  156
 • 45
  Nguyễn Thị Huệ
  154
 • 46
  Dũng Trọng Nguyễn
  152
 • 47
  Nguyễn Thị Nhàn
  151
 • 48
  Gào Gào
  149
 • 49
  Bảo Anh
  147
 • 50
  Trọng Dũng
  147